De Uitdaging

Lage rugpijn treft een groot aantal werkende volwassenen over heel de wereld – Chronische lage rugpijn is een belangrijk gezondheidsprobleem van de moderne wereld en kan iedereen op elke leeftijd treffen. Het komt echter het meest voor bij mensen in de leeftijd van 35 tot 55. Ongeveer tweederde van de mensen zullen gedurende hun leven lage rugpijn krijgen en elk jaar zal 15% tot 45% van de bevolking gedurende een bepaalde periode lage rugpijn ervaren. Ongeveer 90% van de mensen met lage rugpijn herstelt binnen 90 dagen. Het herstel kan, na deze periode, langzaam en onzeker verlopen. Ongeveer 7% van de getroffen mensen krijgt uiteindelijk te maken met chronische lage rugpijn1. De oorzaak van lage rugpijn kan slechts in zeer weinig gevallen door middel van medische beeldvorming (MRI, CT of X-Ray) worden opgespoord, de rest (ongeveer 85%3) wordt aangeduid als aspecifieke rugpijn.

Chronische lage rugpijn heeft aanzienlijke sociaaleconomische gevolgen – Schattingen van de totale directe en indirecte kosten van lage rugpijn in de belangrijkste markten liggen tussen 0,2% en 1,7% van het BBP2,3 hetgeen met name de directe kosten van de medische zorg omvat, maar ook indirecte kosten zoals verlies van inkomsten en verminderde productiviteit. Rugpijn is wereldwijd de meest voorkomende reden voor jarenlange invaliditeit en de belangrijkste oorzaak voor afwezigheid op de werkvloer, goed voor ongeveer 12% van alle verloren werkdagen4. Ongeveer 80% van de gezondheidszorg- en de sociale kosten met betrekking tot lage rugpijn komen voor rekening van de 10% met chronische pijn en invaliditeit5.

Het herstel van chronische lage rugpijn is beperkt – Onderzoek heeft aangetoond dat herstel voor mensen die langer dan drie maanden rugpijn ervaren, moeizaam en onzeker verloopt. Minder dan de helft van die mensen die langer dan zes maanden arbeidsongeschikt zijn, keert terug naar werk. Het percentage van mensen die na twee jaar terugkeert naar het werk is nagenoeg nihil.

Er is een nieuwe oplossing nodig – Mainstay Medical zet zich in om de miljoenen mensen met chronische lage rugpijn te helpen door het ontwikkelen van ReActiv8 dat werd ontworpen om de terugkeer naar een actief en productief leven te vergemakkelijken. Mensen met lage rugpijn helpen om terug te keren naar het werk zal de bijhorende economische lasten voor de gezondheidszorg en het aantal verloren werkdagen verminderen en de productiviteit weer verhogen.

 
  • 1 Hall, H. & McIntosh, G. Low back pain (chronic). Clin. Evid. (Online). 2008, 1–28 (2008).
  • 2 Kent, P. M. & Keating, J. L. The epidemiology of low back pain in primary care. Chiropr. Osteopat. 13, 13 (2005).
  • 3 Wenig, C. M., Schmidt, C. O., Kohlmann, T. and Schweikert, B. (2009), Costs of back pain in Germany. European Journal of Pain, 13: 280–286. doi: 10.1016/j.ejpain.2008.04.005
  • 4 Vos, T. et al. Years lived with disability (YLDs) for 1160 sequelae of 289 diseases and injuries 1990-2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet 380, 2163–96 (2012).
  • 5 Nachemson AL, Waddell G & Norlund AI. Epidemiology of neck and low back pain. In Nachemson AL & Jonsson E (eds.) Neck and Back Pain: The Scientific Evidence of Causes, Diagnosis and Treatment. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2000, pp. 165–188.
  • 6 Woolf, A. D. & Pfleger, B. Burden of major musculoskeletal conditions. Bull. World Health Organ. 81, 646–56 (2003)