Privacy- en Cookiesbeleid

Uw privacy is zeer belangrijk voor Mainstay Medical International plc. Dit Privacybeleid heeft betrekking op de website, www.mainstay-medical.com(de “ Website ”). De Website wordt beheerd door Mainstay Medical International plc (“wij” of “de Groep”). De Groep is een besloten vennootschap, opgericht onder Iers recht onder registratienummer 516089, met als vestigingsadres op Clonmel House, Forster Way, Swords, Co Dublin. Dit Privacy- en Cookiesbeleid (het “Privacybeleid”) (samen met onze Gebruiksvoorwaarden en alle andere in dergelijke gebruiksvoorwaarden genoemde documenten) vormt de basis waarop alle persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen, of die u ons verstrekt, door ons worden verwerkt. Gelieve het volgende aandachtig te lezen. Toegang tot deze Website betekent dat de gebruiker (hetzij “gebruiker” of “u” in dit document) zowel dit Privacybeleid als onze Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en aanvaard. Indien u met deze voorwaarden niet akkoord gaat dient u de Website onmiddellijk te verlaten.

Dit Privacybeleid is bedoeld om u te informeren over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van de door u aan deze Website verstrekte gegevens. Zorg ervoor dat u dit Privacybeleid volledig leest voordat u informatie van deze Website gebruikt of aan deze Website verstrekt. Meer gedetailleerde informatie over de gegevens die wij van u verzamelen en hoe wij deze gebruiken wordt in de onderstaande paragrafen omschreven.

Het verzamelen en gebruik van persoonlijke gegevens

Wij verzamelen en gebruiken persoonlijke gebruikersgegevens uitsluitend wanneer wij daarvoor legitieme zakelijke redenen hebben en wettelijk gerechtigd zijn om dat te doen. Wij behouden ons het recht voor om persoonlijke gegevens in te zien en te verstrekken indien de wet of de overheid dit voorschrijft, of indien dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van onze systemen en om zowel onszelf als onze gebruikers te beschermen. We kunnen ook gebruik maken van dienstverleners om ons te helpen bij het beheren van de Website of daarop beschikbare diensten. Derden die toegang hebben tot uw gegevens ten behoeve van het verstrekken van diensten aan ons zijn onderworpen aan strenge contractuele beperkingen om ervoor te zorgen dat uw gegevens beschermd zijn, geheel in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Informatie met betrekking tot persoonsgegevens die door Ierse entiteiten verzameld wordt is beschikbaar op www.dataprivacy.ie, de website van de Ierse Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Bescherming van persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om de privacy van gebruikers door het juiste gebruik van beveiligingstechnologie te beschermen, we zorgen ervoor dat we geschikte fysieke en technische veiligheidsmaatregelen nemen om uw informatie te beschermen en zorgen ervoor dat de ook dienstverlener passende veiligheidsmaatregelen neemt bij de uitbesteding van processen.

Deze Website bevat echter links naar andere websites die eigendom zijn van en beheerd worden door derden. Houd er rekening mee dat de Groep niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, omdat deze sites aan hun eigen privacybeleid en gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen. Uw gebruik van dergelijke websites is op eigen risico.

Enquêtes

Van tijd tot tijd kunnen we bezoekers van de site door middel van een elektronische enquête om informatie vragen. Deelname aan deze enquêtes is geheel vrijwillig en u hebt de keuze om informatie naar aanleiding van deze enquêtes al dan niet te verstrekken. De gevraagde informatie kan demografische gegevens (zoals regio, leeftijd, medische informatie) omvatten. Gegevens uit de enquête zullen worden gebruikt voor toezichts- of verbeteringsdoeleinden van de toegang tot en het gebruik van deze site en om u informatie te sturen die voor u van belang kan zijn.

Nieuws en informatie

Diegenen die geïnteresseerd zijn in de Groep en diens producten zullen voornamelijk via e-mail of post op de hoogte gehouden worden. Gebruikers die, uit eigen beweging, hun telefoonnummer verstrekken kunnen ook telefonisch worden geïnformeerd. Wij respecteren de privacy van onze gebruikers en bieden de optie om dergelijke communicatie niet te ontvangen.

Delen

Wij kunnen bijeengevoegde demografische gegevens, zoals nationale verenigingen, met onze partners delen. Dit is niet gekoppeld aan enige persoonlijke informatie waarmee een individu geïdentificeerd zou kunnen worden.

Cookies

Een cookie is een hoeveelheid data die op de harde schijf van de gebruiker wordt opgeslagen en informatie over de gebruiker bevat. Ze helpen ons bij het verbeteren van onze Website en talloze functies te bieden die uw browser ervaring nog gebruiksvriendelijker maakt. Met cookies kunnen we bovendien de interesses van onze gebruikers volgen om de ervaring op onze Website te verbeteren. Het gebruik van een cookie is op geen enkele manier gekoppeld aan informatie waarmee de identiteit van de gebruiker op onze Website kan worden vastgesteld.

Keuze / Afmelden

Indien u uw gegevens uit onze mailinglijst wilt verwijderen en geen toekomstige communicatie meer van ons wenst te ontvangen, dan kunt u zich afmelden via het formulier dat onder “Contact” beschikbaar is. Indien u eerder verstrekte gegevens wenst te corrigeren of te actualiseren kunt u hetzelfde formulier gebruiken.

Opslag van persoonsgegevens

De gegevens die wij van u verzamelen kunnen worden overgedragen naar, en opgeslagen worden op, een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Het kan ook worden verwerkt door personeel buiten de EER die voor ons of voor een van onze leveranciers werkt. Door het verstrekken van uw persoonlijke gegevens, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. We zullen alle stappen nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid behandeld worden.

Alle informatie die u ons verstrekt wordt op onze beveiligde servers opgeslagen. Daar waar wij u een wachtwoord hebben gegeven (of zelf gekozen heeft) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website bent u verantwoordelijk voor de geheimhouding van dit wachtwoord. Wij verzoeken u om een wachtwoord met niemand te delen.

De overdracht van informatie via het internet is helaas niet volledig veilig. Alhoewel wij ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij niet instaan voor de veiligheid van uw gegevens middels overdracht via onze Website; elke overdracht is op eigen risico. Zodra wij uw gegevens hebben ontvangen, zullen wij strikte procedures en beveiligingsfuncties toepassen om onbevoegde toegang te helpen voorkomen.

Toestemming

Door gebruik te maken van de door ons geleverde diensten gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van deze informatie door ons, zoals beschreven in dit Privacybeleid. Door het verstrekken van uw persoonlijke informatie geeft u aan volledig te begrijpen en toestemming te geven voor het gebruik en overdrachten, zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Minderjarigen

Als u 18 jaar of jonger bent, moet u, voordat u persoonlijke gegevens aan ons verstrekt, toestemming aan uw ouders/voogd vragen. Gebruikers zonder deze toestemming mogen geen persoonlijke informatie aan ons verstrekken.

Kennisgeving van wijzigingen

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Wij raden u aan dit te controleren indien u persoonlijke gegevens naar de Website stuurt. De datum van de meest recente herzieningen zal op deze pagina verschijnen. Indien u niet akkoord gaat met deze wijzigingen vragen wij u om deze Website niet voor het versturen van persoonlijke gegevens te gebruiken. Bij materiële wijzigingen van het Privacybeleid, zullen wij u door het plaatsen van een duidelijke melding op de Website op de hoogte houden.

Juridische informatie en hoe u contact met ons kunt opnemen

Mainstay Medical International plc, Clonmel House, Forster Way, Swords en Co Dublin treden op als verantwoordelijke voor de verwerking en beschikbare diensten op deze Website.

Als u een kopie wilt ontvangen met de persoonlijke gegevens die wij van u vastgelegd hebben, of een vraag heeft over het gebruik van persoonlijke gegevens door de Groep, dan kunt u uw verzoek indienen via het formulier dat beschikbaar is onder “Contact”.